Home

Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) - IMDb

Harri Potter i napivkrovnyi prynts [Harry Potter and the Half-Blood Prince] Ukrainian Language

Too low to display


75,718,233 likes · 409,949 talking about this

Cyfres o saith a ysgrifennwyd gan yr awdures Seisnig yw . Mae'r llyfrau yn croniclo anturiaethau ifanc o'r enw a'i ffrindiau gorau: ac yn . Prif thema'r llyfrau yw cwest Harri i oresgyn y dewin drwg, tywyll, , sy'n benderfynol o ddarostwng pobl di-hud, gorchfygu'r byd hudol, a dinistrio pawb a phopeth sy'n ei rwystro rhag cyflawni hyn, yn enwedig yr arwr Harri Potter.

Mae'r nofelau yn dilyn bywyd : plentyn amddifad un-ar-ddeg oed sy'n darganfod mai dewin ydyw, wrth iddo fyw yn y byd real ymhlith pobl di-hud, neu'r byd . Ganwyd ef gyda dewiniaeth yn gynhenid ynddo, a gwahoddir plant hudol i ysgol sy'n addysgu'r sgiliau angenrheidiol er mwyn iddynt ymdopi yn y byd hudol. Daw Harri'n fyfyriwr yn ac mae'r mwyafrif o anturiau Harri Potter yn digwydd yn yr ysgol. Wrth i Harri heneiddio, mae'n dysgu goresgyn y problemau sy'n ei wynebu: problemau hudol, cymdeithasol ac emosiynol, gan gynnwys heriau cyffredin i'r arddegau, megis cyfeillgarwch ac arholiadau, a'r her fwyaf o baratoi ei hunan ar gyfer y gwrthdaro sydd o'i flaen.

*FREE* shipping on qualifying offers

  • Harri Potter
  • Cymeriadau ffuglen
  • Ffuglen
  • Llenyddiaeth Saesneg

Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter